Datki

DATKI NA RZECZ ŚWIĄTYNI I NUMER KONTA

Osoby, które chcą wspomóc finansowo świątynię i jej działalność mogą wpłacać ofiary na poniższe konto bankowe. Jako cel wpłaty należy zaznaczyć:

„ŚWIĄTYNIA SANBOIN”

Konto ZŁOTÓWKOWE:
Misja Buddyjska – Trzy Schronienia w Polsce
31124018641111001001756800

Za wszelkie wsparcie i ofiary Opat świątyni i jej wierni serdecznie dziękują. W imieniu ofiarodawców są czytane specjalne modlitwy, co jest zwyczajem w świątyniach Soto Zen w Japonii i kontynuowane w świątyni Sanboin.