Okresowe odosobnienia

Sanboin obecnie organizuje raz w roku w lutym odosobnienie poza Szczecinem. Odosobnienie trwa od 5 do 10 dni. Warunki uczestnictwa i dokładne daty są zawsze podawane w ogłoszeniu na kilka miesięcy przed odosobnieniem. Liczba uczestników ograniczona jest do 20 osób.