Cotygodniowe praktyki

Zazen w świątyni:

poniedziałek, godz. 19-20, dokusan na prośbę

środa, godz. 19-20, dokusan

piątek, godz. 19-20, dokusan na prośbę

UWAGA.

Osoby, które chcą przyjść po raz pierwszy proszone są o kontakt email: sanboin@mahajana.net lub telefonicznie pod numerem 694231420.
Praktyka zazen w Sanboin

Dokusan –  indywidualne instrukcje do zazen. W czasie dokusan nie podejmuje się innych tematów dotyczących nauk buddyjskich, innych praktyk czy osobistych problemów. Ta zasada musi być przestrzegana. Na dokusan obowiązuje formalna, ale prosta procedura, której uczy się osoby, które po raz pierwszy uczestniczą w zazen.

Linia nauczania, na której się opieramy, kładzie bezwzględny i bezwarunkowy nacisk na urzeczywistnienie kenshodaigo tettei. Oba terminy zen odnoszą się do autentycznego urzeczywistnienia bezjaźniowości w zgodzie z naukami pradżni paramity – doskonałej mądrości.

Tego typu cel i praktyka nie tolerują żadnych kompromisów, stąd wynika dość surowy styl praktyki w Sanboin.

Na Zachodzie i w Polsce istnieje wielka ilość błędnych poglądów na temat zen i zazen. Ponadto zazwyczaj mamy też wiele błędnych wyobrażeń dotyczących samej praktyki dharmy.

Zazen w świątyni opiera się na tradycyjnej praktyce zen, nie ma nic wspólnego z obecną tendencją użycia zen w tzw. osobistym rozwoju, rozwoju duchowym, nowoczesnym podejściem uważności, czy wszelkimi innymi nowo powstałymi trendami na Zachodzie.

Ogólne uwagi.
W ogólnej praktyce dharmy buddhy jest pewna logiczna kolejność. Fundamentem jest tak zwany właściwy pogląd. Jeśli ktoś nie ma właściwego poglądu, który zawiera u podstawy prawidłowe zrozumienie znaczenia schronienia buddyjskiego, prawa karmy, wskazania moralnej dyscypliny oraz właściwą motywację, to podejmowanie praktyki buddyjskiej jest bezużyteczne, ponieważ po pierwsze nie wiadomo co właściwie będzie praktykowane, na pewno to nie będzie żaden buddyzm, a po drugie bez właściwego poglądu można łatwo rozwinąć całkowicie błędne poglądy niezgodne z dharmą, a to przynosi negatywne skutki.

Dlatego w Sanboin kładziemy nacisk na to, iż zazen wymaga odpowiedniej motywacji, w tym świadomości, iż powinno się przyjąć schronienie w Trzech Klejnotach.

Poza wyżej wymienionymi ogólnymi sprawami, w zen właściwym poglądem jest pogląd na naszą prawdziwą naturę, naturę naszego umysłu lub inaczej na naturę buddhy. Innymi słowy zen wskazuje na to co nieuwarunkowane, pierwotnie doskonałe i czyste, stan wolny od dualizmu sansary i nirwany.

Zachęcamy każdego, by przez jakiś czas lub stale otrzymywał nauki w świątyni i poznał jakie są ogólne zasady praktyki buddyjskiej. Również osoby, które otrzymywały nauki od innych nauczycieli mogą brać udział w zazen.

Obecnie opat świątyni prowadzi cotygodniowe nauki, które są otwarte dla wszystkich. Obejmują one podsumowanie komentarza do Gakudo yojin shu – Zbiór instrukcji  dla praktykujących drogę, klasyczny tekst zen dla poważnych i oddanych uczniów oraz komentarz do Fukan zazengi – Powszechnych instrukcji do zazen, oba teksty są autorstwa Eihei Dogena Zenji, trzynastowiecznego mistrza zen w Japonii.

Udział w naukach daje pewną gwarancję, iż osoby określające się jako buddyści rzeczywiście wiedzą o czym mówią i co deklarują. Świątynia nie jest „klubem medytacyjnym”, ani też nie propaguje na oślep „ścieżek duchowych dla wszystkich”, ale skupia się jedynie na nauczaniu dharmy w takiej formie, w jakiej jest nauczana w Japonii.

PRAKTYKA JIZO BOSATSU

Ogólne zalecenia.

Przed rozpoczęciem praktyki należy to zgromadzić odpowiednie materiały, ale także odpowiednio przygotować miejsce. Jeśli praktyka odbywa się w świątyni winna ona by posprzątana i wywietrzona. Dotyczy to również mieszkań, czy pokoi, gdzie praktykujemy.

Na ołtarzu (w przypadku, kiedy praktykujemy w domu) winien znajdować się wizerunek JIZO, przed którym powinno się palić cały czas kadzidło.

Ważne są ofiary w postaci:

– wody,
– świec,
– słodyczy
– kwiatów,
– owoców.

Powinny być każdorazowo wymienione.

Do praktyki używamy materiałów specjalnie do tego celu przygotowanych i nieużywanych w innych sytuacjach:

– pieczątka z wizerunkiem JIZO BOSATSU;
– karteczki w liczbie 10 000 szt., na których powielamy wizerunek JIZO BOSATSU;
– tekst Sutry (,,Sutra Pierwotnych Ślubowań Ksitigarbhy Bodhisattwy”);
– tusz czerwony;
– poduszeczka do tuszu;
– stolik, przy którym możemy usiąść w czasie praktyki;

W Świątyni Sanboin praktyka Jizo odbywała się regularnie. Teraz nie ma zorganizowanej praktyki grupowej, ale osoby zainteresowane mogą się głosić po dokładniejsze wyjaśnienia.

Do praktyki jest komentarz Daiun Sogaku Roshiego, przetłumaczony na język polski. Zainteresowane osoby mogą go nabyć w świątyni.