Główni nauczyciele w klasztorach

Wszystkie wymienione klasztory są Sodo — zamkniętymi klasztorami dla mnichów. Wszyscy nauczyciele — Roshi, są Shike.

Myogoji — Fukuyama Taiho Roshi. Urodzony w 1933 roku 13 listopada. Jest również wiceopatem Eiheiji.

Saiyuji — Matsubara Tairyu Roshi.

Koshoji — Uemoto Setsudo Roshi.

Zuioji — Narazaki Tsugen Roshi.

Kotaiji — Oota Taijo Roshi.

Hosshinji — Harada Sekkei Roshi.

Hozenji — Saito Yoshinobu Roshi.

Aichi Nisenmon Sodo — Aoyama Shundo Roshi.

Daijoji — Azuma Ryushin Roshi.

Shoboji — Machida Taiken Roshi.