Jego Świątobliwość Eiheiji Zenji

Pełny tytuł jaki noszą obydwaj żyjący najwięksi Patriarchowie tradycji Soto Zen brzmi: Kancho Geika Daihonzan Kanshu Dai Zenji

Kancho — oznacza żyjącego patriarchę linii.
Geika — Świątobliwość.
Daihonzan — „Wielki Honzan”; Honzan oznacza dokładnie „Pierwotna Góra” i tego określenia używa się dzisiaj w Japonii w stosunku do wszystkich głównych klasztorów, wszystkich tradycji buddyjskich. Dai oznacza „Wielki” i całość ma znaczenie: „Wielki Główny Klasztor”.
Kanshu — Oznacza Główny Mistrz.
Dai — Wielki.
Zenji — Mistrz Zen.

Cały tytuł po polsku brzmi więc:

Patriarcha Linii
Jego Świątobliwość
Główny Mistrz Wielkiego Głównego Klasztoru
Wielki Mistrz Zen

Ostatnimi znanymi dwoma Patriarchami Eiheiji byli:

Siedemdziesiąty Szósty Patriarcha Eiheji Hata Egyoku Zenji Siedemdziesiąty Siódmy Patriarcha Eiheji Niwa Renpo Zenji

Siedemdziesiątym Ósmym Patriarchą Eiheiji był Miyazaki Ekiho Zenji. Urodził się w 34 roku ery Meiji (1901), 25 listopada. Ukończył Uniwersytet Komazawa i praktykował w wielu klasztorach Soto. W Nagoya w Sodo Ansaiin, w Gifu w Sodo Ryutaiji, w Kobe w Sodo Hachioji oraz w klasztorze Rinzai — Daitokuji w Kyoto.

W wieku jedenastu lat, po śmierci ojca, odszedł z rodzinnego domu i wstąpił do świątyni Fukudenji jako mnich nowicjusz.

Shiho — Przekaz Dharmy otrzymał od opata Fukudenji Koshio Gindo Roshi.

W 1931 roku w czasie Ango — odosobnienia otrzymał Inka Shomei — „Pieczęć Potwierdzenia”, w klasztorze Fukudenji od Tai Esho Roshi. „Pieczęć Potwierdzenia” jest prywatnym dokumentem napisanym przez osobistego nauczyciela, potwierdzającym urzeczywistnieni ucznia.

Jego kariera w Eiheiji jest ułożona chronologicznie:

-w 1947 roku został Tanto — mistrzem prowadzącym praktykę mnichów w Sodo w Eiheiji;
-w 1966 Godo — głównym mistrzem prowadzącym praktykę mnichów w Eiheiji, w 1982 został powołany na stanowisko Kanin — głównego -administratora, dyrektor klasztoru;
-w 1986 roku Fuku Kanshu — Wice-Opatem Eiheji, i ostatecznie
-w 1994 został Kanshu, czyli Głównym Mistrzem — Opatem, Patriarchą Eiheiji

Miyazaki Ekiho Zenji odszedł Nirwanę 5 stycznia 2008 roku w wieku 108 lat. Jego wiek Dharmy, tzn. wiek liczony od momentu wyświęcenia na mnicha wynosił 92 lata.

Obecnie siedemdziesiątym dziewiątym patriarchą i opatem Eiheiji jest Fukuyma Taiho Zenji, który pełnił funkcję wice opata Eiheiji do momentu Nirwany Ekiho Zenji. Fukuyama Taiho Zenji został opatem Eiheiji w czasie ceremonii intronizacji 5 kwietnia 2008 roku.

Codziennie w wielu świątyniach Soto na świecie, ofiarowywane są modlitwy o długie życie Jego Świątobliwości Eiheji.