Jego Świątobliwość Sojiji Zenji

Pełny tytuł jaki noszą obydwaj żyjący najwięksi Patriarchowie tradycji Soto Zen brzmi: Kancho Geika Daihonzan Kanshu Dai Zenji

Kancho — oznacza żyjącego patriarchę linii.
Geika — Świątobliwość.
Daihonzan — „Wielki Honzan”; Honzan oznacza dokładnie „Pierwotna Góra” i tego określenia używa się dzisiaj w Japonii w stosunku do wszystkich głównych klasztorów, wszystkich tradycji buddyjskich. Dai oznacza „Wielki” i całość ma znaczenie: „Wielki Główny Klasztor”.
Kanshu — Oznacza Główny Mistrz.
Dai — Wielki.
Zenji — Mistrz Zen.

Cały tytuł po polsku brzmi więc:

Patriarcha Linii
Jego Świątobliwość
Główny Mistrz Wielkiego Głównego Klasztoru
Wielki Mistrz Zen

Obecnie panującym Patriarchą Sojiji, od 2002 roku, jest Omichi Kosen Zenji, który jest 24. Patriarchą Nowego Systemu. Urodził się w 1918 roku, 18 grudnia. Praktykował jako mnich w Sojiji oraz ukończył Uniwersytet Komazawa.

Jest był dyrektorem i przewodniczącym licznych urzędów Soto oraz był Docho Roshim — mistrzem lokalnego klasztoru treningowego Sodo — Jokoji.

Poprzednim Patriarchą Sojiji był interesujący nauczyciel Soto — Itabashi Koshu Zenji. Urodził się w maju 1928 roku na północy Japonii. Mnichem został w wieku 26 lat i został wyświęcony na mnicha przez Watanabe Genshu Zenji, który był jednym z największych Roshich Soto Zen XX wieku. Genshu Zenji Również sprawował funkcję opata Sojiji, z której sam zrezygnował po kilku latach. Za jego kadencji jako Opata Sojiji inny słynny nauczyciel Sawaki Kodo Roshi był Godo Roshim Sojiji na prośbę Genshu Zenji. Genshu Zenji dwukrotnie odbył wieloletnią praktykę w słynnym klasztorze Engakuji w Kamakurze, który jest z kolei jednym z głównych klasztorów Rinzai. Otrzymał również Inka Shomei od mistrza tego klasztoru.

Itabashi Koshu Zenji został opatem Sojiji w 1998 roku i po czterech latach zrezygnował ze sprawowania funkcji Patriarchy Sojiji, podobnie jak uczynił to jego nauczyciel Watanabe Genshu Zenji. Koshu Zenji przesz wiele lat był opatem znanego i ważnego klasztoru Soto — Daijoji w Kanazwa. Obecnie jest opatem Sojiji Soin, pierwotnego klasztoru Sojiji na półwyspie Noto. Wybudował również świątynię Gotanjoji w Prefekturze Fukui, gdzie jak powiedział: „Tak długo jak jeszcze mam siłę i zdrowie, chcę kontynuować praktykę jak zwykły mnich”.