Sokan w Europie

W Europie kilka lat temu Główny Urząd Soto Zen otworzył biuro swojej filii, tzw. Sokan-bu na Europę z siedzibą we Włoszech w Mediolanie. Powodem otwarcia biura jest duża ilość ośrodków, które odwołują się do tradycji Soto Zen. Istnienie Sokan-bu ma pomóc w rozwoju prawdziwej tradycji Soto Zen w Europie, jednocześnie wspierając istniejące ośrodki oraz by przezwyciężyć nawarstwione w ciągu ostatnich 40 lat błędy z powodu braku kompetentnych i wykształconych nauczycieli w Europie.

Szef biura Głównego Urzędu Soto Zen nosi tytuł Sokan, co niektórzy tłumaczą, jako „biskup” lub „arcybiskup”, ale trudno byłoby znaleźć właściwy odpowiednik w języku zachodnim, dlatego pozostaniemy przy nazwie japońskiej. Jednocześnie oprócz stanowiska administracyjnego Sokan pełni również stanowisko głównego nauczyciela Soto Zen w Europie. Na to stanowisko powoływani są kapłani o wysokim statusie w hierarchii Soto i są to w pełni kompetentni nauczyciele.

Pierwszym Sokan i nauczycielem na Europę został Harada Sekkei Roshi, opat słynnego klasztoru Hosshinji. Sekkei Roshi zrezygnował z pełnionej funkcji w sierpniu 2004 roku i powrócił do Hosshinji. Obecnie pozycję Sokan w Europie zajmuje Imamura Genshu Roshi. Obydwaj nauczyciele pracują nad właściwym rozwojem tradycji Soto w Europie, choć napotyka to wciąż na przeszkody. Jednocześnie wyrażają oni swoje pragnienie dla poprawienia sytuacji w Europie.

Czas pokaże, na ile pomocne dla samej tradycji Soto w Europie będzie istnienie tego ważnego biura.

 

 Link do Sokan-bu

logo